Mr. P.A. Loeff heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht
    • Faillissement
    • WSNP
  • Ondernemingsrecht
    • Bestuurdersaansprakelijkheid

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.